Tales from Sumhuram


"Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: 'Pohleďte, království je v nebi', tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: 'Je v moři', předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou."

© Dávid Ursiny