Tales from Sumhuram


"Kráľovná zo Sáby chodila do Sumhuramu každý rok v koncom leta, aby si užila nádhernú zeleň, ktorú vždy s príchodom tohto ročného obdobia priviali monzúnové vetry. Aj všetci z karavány boli radi, že konečne dorazili do cieľa. Ostatní na večer dostali voľno, len najbližšie spoločnice kráľovnej sa obšmietali vo vedľajších izbách, keby vládkyňa niečo chcela. V palácovom karavánseráji sa pohoniči postarali o svoj najvzácnejší poklad – ťavy, ktoré ich niesli na chrbtoch až z ďalekého Maaribu."

© Dávid Ursiny